• Tiếng Việt
  • English

Các công ty được hỗ trợ bởi quỹ đầu tư tư nhân (PE)

Trang chủ / Loại hình Doanh nghiệp / Các công ty được hỗ trợ bởi vốn cổ phần tư nhân

NetSuite dành cho các công ty được hỗ trợ bởi quỹ đầu tư tư nhân (PE)

Các công ty được hỗ trợ bởi quỹ đầu tư tư nhân (PE) thường gặp khó khăn trong việc thay đổi cơ cấu tổ chức. Cho dù trải qua quá trình mở rộng toàn cầu hay tái cấu trúc M&A, nền tảng mạnh mẽ của NetSuite có thể giúp các công ty này nhận hỗ trợ từ nhà đầu tư, vượt qua những trở ngại tăng trưởng phức tạp nhất bằng cách cung cấp giá trị ở mọi giai đoạn.

Vươn xa hơn với NetSuite

NetSuite hiểu rằng các công ty được hỗ trợ bởi vốn từ các quỹ đầu tư tư nhân (PE) có rất nhiều loại hình, luôn phải linh hoạt và cần một nền tảng có thể hỗ trợ thay đổi và tái cấu trúc. Đã và đang phục vụ 13 ngành công nghiệp khác nhau trong hơn 20 năm, NetSuite là giải pháp dựa trên nền tảng đám mây duy nhất được trang bị để hỗ trợ ngay cả những cấu trúc kinh doanh phức tạp nhất. Khám phá các tính năng khiến NetSuite trở thành giải pháp dựa trên nền tảng đám mây hàng đầu cho các doanh nghiệp.

Khả năng tài chính tối ưu

NetSuite cam kết cung cấp cho các công ty được hỗ trợ bởi vốn từ các quỹ đầu tư tư nhân (PE) các hệ thống đơn giản, dễ sử dụng, có khả năng đối phó, giải quyết mọi thách thức tài chính gặp phải. Tận dụng những gì NetSuite đã học được từ kinh nghiệm làm việc với hàng nghìn công ty trong tất cả các ngành nghề, thông qua một nền tảng đám mây có thể tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Quản lý tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp trong một hệ thống dựa trên một nền tảng đám mây duy nhất được trang bị các phương pháp hàng đầu bao gồm quản lý tài chính và mặt hàng, đặt hàng, mua hàng đến thanh toán.

TÌM HIỂU THÊM >

Trí tuệ kinh doanh 

Sử dụng NetSuite, doanh nghiệp có thể truy cập hơn 95 báo cáo được tạo sẵn và dashboard theo thời gian thực được định cấu hình trước. Business Intelligence mạnh mẽ của NetSuite cho phép người dùng xem dữ liệu, chỉ số và KPI cụ thể theo đúng vai trò theo thời gian thực. Tạo các tìm kiếm đã lưu và báo cáo tùy chỉnh để thực hiện các tác vụ phân tích dữ liệu phức tạp một cách dễ dàng, đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn đang sử dụng thông tin quan trọng, cần thiết để thúc đẩy thay đổi tích cực.

TÌM HIỂU THÊM >

Mở rộng toàn cầu

Các doanh nghiệp hiện đại phải được định hướng bằng dữ liệu (data-driven) và phản ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường. NetSuite OneWorld cung cấp nền tảng quản lý kinh doanh toàn cầu mang lại khả năng hiển thị theo thời gian thực, thương mại điện tử toàn cầu, lập kế hoạch tài nguyên và thông tin kinh doanh cho các công ty đầu tư thực hiện quản lý các hoạt động đa quốc gia và đa công ty con.

TÌM HIỂU THÊM >

Sự linh hoạt và khả năng kiểm soát mạnh mẽ

SuiteSuccess cho hoạt động tài chính

NetSuite nhận ra rằng các công ty được hỗ trợ bởi vốn từ các quỹ đầu tư tư nhân (PE) cần phải có khả năng lập báo cáo tài chính mạnh mẽ, nhằm linh hoạt khi đối mặt với quá trình tái cấu trúc và thay đổi lớn. Với SuiteSuccess, các công ty có thể thiết lập và hoạt động trên một giải pháp tài chính dựa trên một hệ thống đám mây duy nhất chỉ trong vòng khoảng 100 ngày. Thúc đẩy các giao dịch tài chính hàng ngày, đẩy nhanh quá trình hoàn tất phê duyệt tài chính và có được khả năng hiển thị theo thời gian thực về hoạt động tài chính của doanh nghiệp từ mức tổng hợp cho đến giao dịch riêng lẻ.

Cổ phần Tư nhân chuyên dụng

NetSuite’s Private Equity Practice (Nghiệp vụ vốn cổ phần tư nhân của NetSuite) cung cấp cho các doanh nghiệp và các công ty trong danh mục đầu tư của họ trải nghiệm mua hàng nhất quán, định giá ưu tiên và trao đổi tập trung, đảm bảo các công ty được hỗ trợ bởi vốn cổ phần tư nhân có được thành công liên tục. Ngoài đội ngũ tài chính, Nghiệp vụ vốn cổ phần tư nhân chuyên biệt là một cấp hỗ trợ và nâng cấp bổ sung để giúp hệ thống liên lạc trong NetSuite kết nối với các nguồn lực phù hợp vào đúng thời điểm trong vòng đời khách hàng.

Tùy chỉnh và tính linh hoạt của nền tảng

Giải pháp mạnh mẽ, linh hoạt và có thể mở rộng của NetSuite trao quyền cho các công ty được hỗ trợ bởi vốn từ các quỹ đầu tư tư nhân (PE) hiện đại hóa và thực hiện việc chuyển đổi hoạt động kinh doanh của họ. Các công ty phức hợp được trang bị giải pháp dựa trên nền tảng đám mây hiện đại, hướng tới sự đổi mới và chuyển đổi kinh doanh. Bất kể doanh nghiệp đang ở trong giai đoạn nào, giải pháp của NetSuite cung cấp các công cụ cần thiết để thực hiện dựa trên tầm nhìn tập thể và quy mô vươn xa.

Các công ty được hỗ trợ bởi vốn từ các quỹ đầu tư tư nhân (PE) phát triển mạnh nhờ sử dụng NetSuite

Khách hàng NetSuite nhận thấy tỷ số lợi nhuận trên doanh thu (ROI) lớn hơn

Giảm tới

Xem giải pháp NetSuite dành cho các công ty được hỗ trợ bởi vốn từ
các quỹ đầu tư tư nhân (PE)