• Tiếng Việt
  • English

CFO (Giám đốc tài chính)

Trang chủ / Vai trò / CFO (Giám đốc tài chính)

Tăng khả năng thích ứng của doanh nghiệp bằng cách giảm chi phí, tính phức tạp và rủi ro

Chỉ đạo có chiến lược đồng thời quản lý rủi ro

Mang lại kết quả kinh doanh cải thiện đồng thời tối ưu hóa các quy trình tài chính

Trong nhiều năm, vai trò của CFO đã mở rộng đáng kể, vì vậy, ngày nay, vị trí này cần đảm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ, vai trò.  Ngoài các trách nhiệm chính là báo cáo tài chính, kiểm toán và tuân thủ, hoạch định, ngân quỹ và cơ cấu vốn, trách nhiệm của CFO đóng một vai trò ngày một rõ ràng hơn trong quản lý danh mục doanh nghiệp và phân bổ vốn.

NetSuite cho phép bạn quản lý các quy trình kinh doanh cốt lõi của mình bằng một hệ thống duy nhất, được tích hợp đầy đủ đồng thời cho phép linh hoạt trong môi trường kinh doanh thay đổi, tiết kiệm chi phí, quản lý rủi ro, thúc đẩy năng suất và quản lý sự tuân thủ — do đó cho phép bạn phát triển doanh nghiệp của mình.

Lợi ích

Nhà lãnh đạo

Tài trợ, kích hoạt và thực thi các chiến lược mở rộng trong nước và toàn cầu và xây dựng một mô hình tài chính để thành công trên khắp các khu vực địa lý.

Nhà chiến lược

Tập trung vào các hoạt động chiến lược nâng cao hiệu quả kinh doanh và giá trị cổ đông bằng cách phân cấp chức năng tài chính quan trọng, nhưng đơn giản, trong khi vẫn duy trì quyền kiểm soát.

Nhà quản lý

Có được cái nhìn tổng thể theo thời gian thực và nhất quán hơn về rủi ro và những quy định có thể ảnh hưởng đến lựa chọn có tính chiến lược. Tăng hiệu suất và duy trì một tổ chức hiệu quả chi phí đồng thời duy trì nhịp độ tăng trưởng doanh nhu nhanh.

Chất xúc tác

Cung cấp quan điểm tài chính về đổi mới và tăng trưởng có thể sinh lời. Giúp ban giám đốc và quản lý tiếp cận thông tin tài chính để đưa ra quyết định kinh doanh có hiệu quả.

Các tính năng

Mở rộng để hỗ trợ tăng trưởng

Giúp nhiều công ty con, được sử trụng trên 100+ quốc gia với 190+ loại tiền tệ, 19 ngôn ngữ và báo cáo thuế tại 50+ vị trí.

Tối ưu hóa các quy trình để đáp ứng tuân thủ một cách hiệu quả

Một phiên bản dữ liệu xác thực duy nhất trên toàn bộ tổ chức mang lại hiệu quả chưa từng có và độ chính xác đáp ứng các yêu cầu kiểm tra, báo cáo và tuân thủ.

Tổng chi phí sở hữu thấp hơn

Hạ tầng đám mây loại bỏ yêu cầu bảo dưỡng phần cứng, máy chủ, cơ sở dữ liệu, sao lưu, cập nhật và hạ tầng công nghệ thông tin.

Thúc đẩy quyết định kinh doanh

Các trang tổng quan tài chính thời gian thực tích hợp, báo cáo và phân tích để giúp đưa ra quyết định tốt hơn, nhanh hơn.