• Tiếng Việt
  • English

SAP

Vận hành kinh doanh toàn cầu trên nền tảng Hybrid Cloud

Giải pháp Cloud ERP Số 1

Điều hành các công ty con với Cloud ERP trong khi vẫn giữ nguyên các khoản đầu tư vào SAP tại công ty mẹ

Hệ thống SAP ERP vẫn đang giúp doanh nghiệp tăng trưởng tự nhiên. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang mở rộng hệ thống kinh doanh ra toàn cầu với các công ty con, các thương vụ M&A ở các thị trường mới. Vì vậy bạn cần tích hợp toàn bộ những công ty con, công ty thành viên này vào hệ thống ERP của công ty mẹ – nhưng liệu bạn có thể thực hiện được nhanh chóng việc này cùng mức chi phí hợp lý? Đồng thời đạt được hiệu quả và khả năng hiển thị dữ liệu theo thời gian thực?

Câu trả lời chính là mô hình ERP two-tier mạnh mẽ của NetSuite. Mô hình two-tier cho phép doanh nghiệp duy trì hệ thống ERP hiện tại đang đầu tư vào SAP hoặc các hệ thống khác, đồng thời trang bị cho các công ty con một hệ thống tài chính / ERP trên nền tảng đám mây mạnh mẽ và linh hoạt, cung cấp cho công ty mẹ khả năng hiển thị toàn bộ dữ liệu theo thời gian thực bất cứ khi nào cần.

Lợi ích nổi bật

Thông tin và insight tức thời

Thúc đẩy hiệu quả kinh doanh với các chỉ số theo thời gian thực và dashboard cho từng vai trò.

Hoàn tất các thủ tục tài chính nhanh chóng, chính xác

Thúc đẩy quá trình hoàn tất các thủ tục tài chính trong khi tuân thủ các chuẩn mực kế toán hiện hành.

Hợp lý hóa Bộ phận Back-Office

Loại bỏ lỗi nhờ tích hợp liền mạch các chức năng tài chính, CRM và thương mại điện tử.

Báo cáo chính xác

Đi sâu vào các chi tiết cơ bản để hiểu các vấn đề tác động đến doanh nghiệp.