• Tiếng Việt
  • English

Quản trị nguồn lực

Trang chủ / Quản trị nguồn lực

Giải pháp quản lý nguồn lực – NetSuite SuiteProjects, đảm bảo các nguồn lực phù hợp đang tham gia các dự án phù hợp, dựa trên các mốc thời gian của dự án. NetSuite giúp doanh nghiệp thực hiện cả những yêu cầu quản lý nguồn lực dự án phức tạp nhất.

Lợi ích nổi bật

Tăng hiệu quả và năng suất 

Hệ thống báo cáo mạnh mẽ cho phép chọn lọc những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến số giờ làm việc nhiều nhất, số giờ được phân bổ, số giờ được chỉ định,…

Quản lý và triển khai nguồn lực

Tự động hóa các yêu cầu quản lý nguồn lực với quy trình làm việc có thể tùy chỉnh và tối ưu hóa các nhóm dự án bằng cách sử dụng một nhóm nguồn lực toàn cầu duy nhất.

Nắm bắt toàn bộ thông tin dự án

Nắm bắt thông tin đầy đủ về việc sử dụng nguồn lực, hồ sơ kỹ năng, booking,…

Tính năng Sản phẩm

Theo dõi và phân bổ hiệu quả các nguồn lực, bằng cách xác định các vị trí và phân bổ theo khung thời gian cụ thể, từ đó cung cấp khả năng nắm bắt thông tin chuyên sâu.

Cung cấp khả năng hiển thị đầy đủ về nguồn lực và giảm việc sử dụng bảng tính bằng cách tạo các báo cáo tự tạo, cập nhật về việc phân bổ cho nhân sự trong tương lai nếu cần.

Tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực với các biểu đồ và báo cáo động cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực về các cấp độ phân bổ và các chi tiết cụ thể.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về giải pháp NetSuite OneWorld!