• Tiếng Việt
  • English

Tài liệu

Trang chủ / Tài liệu so sánh Top 5 ERP

Tài liệu so sánh Top 5 ERP

ERP là một phần mềm tích hợp toàn bộ hệ thống quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh giúp cho các doanh nghiệp có thể thực hiện các hoạt động theo luồng quy trình công việc. Cơ sở dữ liệu được tích hợp, thống nhất trên cùng hệ thống giúp các nhân viên, cán bộ quản lý nhanh chóng cập nhật thông tin để phục vụ cho các công việc có liên quan, nhờ vậy giúp quản lý hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng suất lao động của toàn công ty.

Hiện nay có rất nhiều nhà cung cấp ERP tại Việt Nam từ các doanh nghiệp trong nước cho đến doanh nghiệp nước ngoài. Các doanh nghiệp có thể tham khảo danh sách gợi ý về top 5 phần mềm ERP được đánh giá tốt và phổ biến nhất hiện nay để có thêm cơ sở lựa chọn một phần mềm phù hợp: Oracle vs. NetSuite vs. SAP vs. Microsoft vs. Infor.

Bộ tài liệu so sánh bao gồm các nội dung:

  • Tính năng
  • Khả năng mở rộng, tích hợp, tuỳ chỉnh
  • Project cost
  • Khả năng chuyển đổi doanh nghiệp theo hướng Chuyển đổi số
  • Khả năng bảo mật

** Bộ tài liệu dành cho các doanh nghiệp Vừa – Lớn – Đa quốc gia.

Tải xuống ngay

Cách bạn chuyển đổi doanh nghiệp của mình thành người tiêu dùng công nghệ, ngành thói quen