• Tiếng Việt
  • English

SuiteSuccess

Kiến tạo thành công Vòng đời khách hàng

Trang chủ / SuiteSuccess

SuiteSuccess là đỉnh cao của nỗ lực chuyển đổi trong nhiều năm để kết hợp, đồng bộ thống nhất NetSuite, với 20 năm thực tiễn hàng đầu, mô hình tương tác với khách hàng mới và các phương pháp tối ưu hóa kinh doanh được xây dựng thành một giải pháp trên nền tảng điện toán đám mây thống nhất.

SuiteSuccess được thiết kế để giải quyết những thách thức trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau mà trước đây đã hạn chế khả năng phát triển, mở rộng quy mô và thích ứng với sự thay đổi của một công ty. Trong khi hầu hết các nhà cung cấp ERP cố gắng giải quyết vấn đề bằng các biểu mẫu, phương pháp triển khai nhanh chóng và tùy chỉnh code thì NetSuite đã thực hiện cách tiếp cận toàn diện đối với vấn đề và kiến thức chuyên sâu hiệu quả, các kinh nghiệm hàng đầu, KPI và phát triển giải pháp một cách linh hoạt hơn. Lợi ích của việc này là thúc đẩy nhanh từ thời gian đến giá trị, tăng hiệu quả kinh doanh, tính linh hoạt và thành công hơn với khách hàng.

 

Bốn Trụ cột chính của SuiteSuccess là:

Xây dựng

Một bộ giải pháp hoàn chỉnh để hỗ trợ doanh nghiệp hiện đại bao gồm ERP, CRM, PSA, thương mại đa kênh, Nhân sự và Kinh doanh Thông minh (BI) được xây dựng trên nền tảng đám mây NetSuite, được cập nhật liên tục với các khả năng và công nghệ tiên tiến hàng đầu.

Tham gia

Các phương pháp thực hành hàng đầu cho từng ngành và vai trò bao gồm quy trình làm việc, báo cáo KPI, dashboard và dữ liệu, với tính linh hoạt để cá nhân hóa trên nền tảng NetSuite từ liên hệ bán hàng ban đầu đến hỗ trợ liên tục. Với những thực tiễn hàng đầu này, giá trị được gia tăng ở mỗi giai đoạn của quá trình tham gia.

Sử dụng

Phương pháp tiếp cận theo giai đoạn thông minh thông qua Stairway ngành của NetSuite cho phép doanh nghiệp sử dụng các khả năng dựa trên nhu cầu kinh doanh. Mô hình tiêu dùng được ảnh hóa lại thúc đẩy thời gian xác định giá trị nhanh hơn, ROI tốt hơn và người dùng chấp nhận nhiều hơn. Các công ty hiện nay có thể đi từ 0 lên đám mây trong 100 ngày.

Tối ưu hóa

Khách hàng được hưởng lợi từ sự tham gia liên tục, các phương pháp hàng đầu được cập nhật, các bản phát hành tính năng mới, các đối tác SuiteCloud giá trị gia tăng và sự di chuyển theo Stairway ngành. Khách hàng cũng luôn có được bản phát hành mới nhất.

Lợi ích

NẮM BẮT THÔNG TIN KINH DOANH

  • Khả năng hiển thị 360 ° và thông tin chi tiết có thể hành động tăng 55% lên 80%
  • Thời gian báo cáo và nguồn lực giảm 40% đến 55%

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

  • Thời gian đóng sổ tài chính giảm 45% đến 70%
  • Thời gian hỗ trợ và hoàn thành kiểm toán giảm 25% đến 40%

QUẢN LÝ VÀ NGUỒN LỰC CNTT

  • Chi phí hỗ trợ CNTT giảm 40% đến 65%
  • Chi phí đảm bảo liên tục kinh doanh giảm 45% đến 65%

Nguồn: SL Associated Study, Bộ giải pháp kinh doanh dựa trên đám mây mang lại những cải tiến chính về hiệu suất

Điểm nổi bật

CHUYÊN MÔN TRONG NGÀNH

Các kinh nghiệm tốt nhất trong các ngành đã được tích hợp vào hệ thống.

VAI TRÒ CHUYÊN DỤNG

Các vai trò được xác định trước để bắt đầu kích hoạt doanh nghiệp.

PHÙ HỢP VỚI DOANH NGHIỆP THUỘC NHIỀU LĨNH VỰC

Quy trình kinh doanh chi tiết và KPI cụ thể, phù hợp với yêu cầu đặc thù của các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhauđã được tích hợp sẵn.

TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP "CHÌA KHÓA TRAO TAY"

Thiết lập và huấn luyện giải pháp chìa khóa trao tay.