• Tiếng Việt
 • English

Ghi nhận doanh thu

Trang chủ / Phần mềm Kế toán

 

Giải pháp Quản lý Doanh thu của NetSuite giúp các công ty tuân thủ tốt hơn các chuẩn mực kế toán và báo cáo kết quả tài chính một cách kịp thời. Giải pháp giúp tự động hóa dự báo doanh thu, phân bổ, ghi nhận, tái phân loại và kiểm toán thông qua các nguyên tắc kế toán nhất định. Dù doanh nghiệp thực hiện các giao dịch bán hàng bao gồm sản phẩm, dịch vụ, hoặc cả hai; dù các giao dịch này xảy ra tại một thời điểm duy nhất hay qua các mốc thời gian khác nhau thì giải pháp này vẫn có thể lập kế hoạch, hạch toán và trình bày doanh thu trên báo cáo tài chính một cách chính xác.

Lợi ích nổi bật

Tăng hiệu quả

Tiết kiệm thời gian và giảm sự phụ thuộc vào bảng tính thủ công bằng cách tự động hóa quy trình quản lý doanh thu.

Cải thiện dự báo

Cải thiện độ chính xác của dự báo với các cập nhật theo thời gian thực về doanh thu cam kết, chưa thực hiện và được ghi nhận.

Cải thiện thời gian đóng sổ

Dễ dàng phân bổ tiêu chuẩn hóa, thiết lập các chuẩn mực dựa trên doanh thu và quản lý miễn giảm thuế, giúp giảm sai sót và cho phép nhân viên kế toán tập trung vào các nhiệm vụ khác.

Hợp lý hóa Báo cáo

Tự động điều chỉnh doanh thu chưa thực hiện và cập nhật số dư hợp đồng dựa trên các hóa đơn thực tế và tổng doanh thu kiếm được.

Tính năng Sản phẩm

Xác định Giá bán độc lập bằng cách sử dụng công thức hằng số hoặc hàm động để tự động phân bổ doanh thu trên hợp đồng bằng cách áp dụng các quy tắc phức tạp do người dùng thiết lập. Sửa đổi các phân bổ theo phương pháp phi hồi tố hoặc hồi tố để kết hợp các hoạt động bổ sung, thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng.

Sửa đổi kế hoạch doanh thu riêng lẻ hoặc hàng loạt – các thay đổi cập nhật tổng số tự động, giúp tiết kiệm thời gian và tránh các lỗi thủ công. Các cập nhật có thể được áp dụng cho các khoảng thời gian còn lại trong một kế hoạch hoặc toàn bộ kế hoạch, với các điều chỉnh, bao gồm tăng tốc hoặc thu hồi.

Ghi nhận doanh thu chính xác bằng cách xây dựng các nghĩa vụ thực hiện, các mốc quan trọng của dự án và các yếu tố ảnh hưởng khác vào kế hoạch doanh thu cho từng hợp đồng. NetSuite hỗ trợ nhiều phương pháp ghi nhận doanh thu, bao gồm đăng ký, hoàn thành (số lượng hoặc ngày), hoàn thành dự án (theo các mốc hoặc tỷ lệ phần trăm) và các mô hình định giá dựa trên thời gian và nguyên vật liệu.

Hệ thống báo cáo điều chỉnh doanh thu chưa thực hiện và cập nhật số dư tài sản hợp đồng tự động dựa trên các hóa đơn và tổng doanh thu thực tế.

Cải thiện độ chính xác của dự báo với dữ liệu theo thời gian thực và cập nhật dự báo khi doanh thu thực tế được ghi nhận. Các kế hoạch dự báo được tạo tự động cho từng hợp đồng bằng cách sử dụng lịch trình ghi nhận doanh thu liên quan.

Tìm hiểu thêm về Giải pháp Oracle NetSuite ERP

Quản lý Doanh thu Định kỳ

Trang chủ / Phần mềm Kế toán

Quản lý Doanh thu Định kỳ

Một dòng doanh thu định kỳ, có thể dự đoán trước có thể tạo ra hoặc phá vỡ một công ty trong nền kinh tế ngày nay — nhưng để quản lý nó một cách hiệu quả, bán hàng, dịch vụ và tài chính phải cộng tác và hoạt động liên tục. Bạn sẽ luôn có cái nhìn đầy đủ, theo thời gian thực về khách hàng của mình và các tương tác của họ. Cải thiện khả năng giữ chân khách hàng và xem doanh nghiệp của bạn phát triển khi khách hàng hiện tại gia hạn và khách hàng mới có được.

Khả năng chính

 • Gói quản lý giá linh hoạt và cung cấp gói đăng ký bạn muốn dựa trên loại giá và thời lượng cần thiết.
 • Gia hạn Đăng ký Tự động lập lịch gia hạn hoặc đặt lời nhắc trước để theo đuổi các cơ hội bán thêm và bán kèm.
 • Logic thanh toán mạnh mẽ Tự động tạo và gửi hóa đơn vào đúng các khoảng thời gian định kỳ.

Tìm hiểu thêm

Tự động hóa thanh toán, thúc đẩy gia hạn và tăng tốc phát triển với NetSuite

Phần mềm kế toán

Trang chủ / Phần mềm Kế toán

Phần mềm kế toán NetSuite đơn giản hóa quy trình ghi lại các giao dịch, quản lý các khoản phải trả và phải thu, thu thuế và đóng sổ, đồng thời cho phép báo cáo kịp thời, chính xác và kiểm soát tốt hơn các tài sản tài chính. Với quyền truy cập theo thời gian thực vào dữ liệu tài chính, doanh nghiệp có thể nhanh chóng đi sâu vào chi tiết để giải quyết các vấn đề và tạo các báo cáo theo các chuẩn mực tài chính.

Lợi ích nổi bật

Tăng độ chính xác nghiệp vụ kế toán

Loại bỏ việc nhập dữ liệu trùng lặp và các bảng tính kém hiệu quả.

Thông tin cập nhật theo thời gian thực

Các chỉ số theo thời gian thực và dashboard phân theo vai trò giúp ban lãnh đạo theo dõi hoạt động doanh nghiệp một cách chính xác hơn.

Đóng sổ với độ tin cậy cao

Thúc đẩy quá trình đóng sổ và duy trì việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán.

Tính năng Sản phẩm

Sổ cái chung (GL) tự động hóa các quy trình kế toán cốt lõi và cung cấp một cấu trúc linh hoạt với khả năng tùy chỉnh các loại tài khoản, giao dịch và phân đoạn báo cáo đáp ứng mọi yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp. Giảm sự phụ thuộc vào việc nhập dữ liệu thủ công, NetSuite cung cấp cho doanh nghiệp nói chung và bộ phận Tài chính – Kế toán nói riêng các công cụ với độ chính xác cao, có thể tạo báo cáo nhiều loại báo cáo và góp phần đóng sổ đúng hạn.

 • Sổ cái chung của NetSuite loại bỏ nhu cầu ghi sổ nhật ký thủ công bằng cách cho phép người dùng tùy chỉnh thêm dòng vào các giao dịch như hóa đơn trên một hoặc nhiều sổ kế toán, rút ngắn thời gian của các quy trình đối chiếu tài khoản, đóng sổ và kiểm toán.
 • Bộ phận tài chính có thể xác lập các phân đoạn Sổ cái chung tùy chỉnh không giới hạn, ví dụ như trung tâm lợi nhuận, quỹ, chương trình, dòng sản phẩm và hơn thế nữa, ngoài các công ty con tiêu chuẩn, lớp, bộ phận và vị trí. Điều này giúp cải thiện độ chính xác và tiết kiệm thời gian bằng cách đảm bảo tác động tài chính của Sổ cái chung theo các nguyên tắc kế toán kép và số dư trên tất cả các tổ hợp bộ phận.
 • Khả năng kế toán đa sổ của NetSuite loại bỏ việc sao chép dữ liệu và giảm nhu cầu điều chỉnh thủ công dễ xảy ra lỗi đối với quy trình kế toán và báo cáo được tạo ra khi quản lý các bộ sổ duy nhất theo chuẩn mực kế toán. Với bảng chuyển đổi được tạo sẵn để chuyển giữa các hệ thống tài khoản kế toán, sổ ghi nhận đồng tiền chức năng (functional currency), công cụ NetSuite Multi-Book có thể ghi lại tất cả hoạt động ghi sổ cụ thể dựa trên một giao dịch kinh doanh duy nhất từ Sổ cái chung, ghi nhận doanh thu, khấu hao tài sản cố định vô hình và hữu hình, phân bổ lãi lỗ và hơn thế nữa.

Cải thiện tính thanh khoản, rút ngắn chu kỳ thanh toán, nâng cao chất lượng dịch vụ, và nhanh chóng nắm bắt các cơ hội đầu tư mới bằng cách sử dụng giải pháp NetSuite Accounts Receivable. Với khả năng hiển thị theo thời gian thực trong toàn bộ quy trình, bộ phận tài chính có thể kiểm tra trạng thái các khoản phải thu bất cứ lúc nào, ở cấp vĩ mô cũng như đối với từng khách hàng và hóa đơn riêng lẻ.

 • Hợp lý hóa hoạt động và duy trì kỷ luật tài chính bằng việc tự động hóa truy xuất, trình bày thông tin thanh toán từ các nguồn khác nhau.
 • Dễ dàng quản lý đăng ký (subcription) bằng cách tạo hóa đơn định kỳ và gửi hóa đơn qua email cũng như cung cấp nhiều loại hình thanh toán khác nhau.
 • Tự động hóa việc tạo giao dịch đặt hàng lên sổ cái chung và sổ phụ các khoản phải thu với cách tính thuế chính xác trên từng hóa đơn để tự động quy trình xử lý thuế và thanh toán hóa đơn.
 • Cung cấp cho khách hàng quyền truy cập hệ thống thông tin theo thời gian thực, liên quan đến đơn hàng mua, hàng tồn kho và thông tin thanh toán.
 • Nhận thông tin chi tiết – dashboard, báo cáo và KPI theo thời gian thực, đem đến cái nhìn tổng quan về độ tuổi khách hàng, phân tích hóa đơn, hóa đơn định kỳ, doanh thu chưa thực hiện, bản kê sai biệt để gắn cờ tài khoản bất thường.
 • Truy cập chợ ứng dụng SuiteApp với hàng trăm giải pháp sáng tạo của bên thứ ba giúp tích hợp và mở rộng NetSuite.

Tự động hóa việc xem xét, phê duyệt và thanh toán hóa đơn của nhà cung cấp, cho phép doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn toàn bộ quy trình mua sắm. Duy trì hồ sơ chi tiết về nhà cung cấp, tạo và quản lý các yêu cầu mua hàng và cải thiện độ chính xác của dữ liệu bằng cách tự động khớp các hóa đơn với đúng nhà cung cấp và đơn đặt hàng.

 • Tự động hóa tính toán chiết khấu, loại bỏ việc nhập liệu thủ công và các lỗi liên quan; đồng thời giảm thiểu thời gian và quy trình xử lý hóa đơn từ nhà cung cấp.
 • Đơn giản hóa và tự động hóa quá trình xử lý sai biệt khi hóa đơn không khớp với đơn hàng mua hoặc biên lai.
 • Cải thiện kiểm soát thanh toán, không có hóa đơn bị mất, quên hoặc thanh toán hai lần và không xảy ra tình trạng gian lận lận hóa đơn với khả năng hiển thị theo thời gian thực trong suốt quy trình xử lý các khoản phải trả.
 • Truy xuất hóa đơn, biên lai mặt hàng, hợp đồng nhà cung cấp được đính kèm với từng nhà cung cấp và/ hoặc giao dịch công nợ phải trả riêng lẻ; giúp cải thiện việc đối chiếu, hợp lý hóa quy trình dồn tích (accruals) và tăng độ chính xác cho báo cáo tài chính.
 • Truy cập chợ ứng dụng SuiteApp với hàng trăm giải pháp sáng tạo của bên thứ ba giúp tích hợp và mở rộng NetSuite.

Công cụ quản lý thuế của NetSuite có thể dễ dàng tuỳ chỉnh, mang đến một giải pháp toàn diện cho việc quản lý thuế nội địa lẫn thuế quốc tế chỉ bằng một hệ thống đơn giản, dễ dàng sử dụng. Người dùng có thể hoàn toàn tạo ra được những báo cáo chi tiết, phân tích được rõ ràng các giao dịch cho từng khoản thuế theo thời gian thưc. Giải pháp quản lý thuế của NetSuite đơn giản hoá quy trình tuân thủ thuê quốc tế, tiết kiệm thời gian, tinh giảm chi phí và giảm thiểu lỗi. NetSuite hỗ trợ mọi loại tiền tệ quốc tế và dễ dàng quy đổi tỷ giá, cho phép bộ phận Kế toán xử lý các quy trình thuế theo luật pháp của mỗi nước.

 • Hỗ trợ tính thuế ở nhiều cấp độ và trên toàn cầu cho hơn 50 quốc gia và nhiều loại tiền tệ.
 • Công cụ tính thuế linh hoạt, các loại thuế được cấu hình sẵn như Thuế bán hàng hài hòa giá trị gia tăng (HST) của Canada, thuế giá trị gia tăng (IVA) của Mexico, thuế doanh thu (MwSt) của Đức, thuế giá trị gia tăng (VAT) của Philippine, thuế hàng hoá và dịch vụ (GST) của Australia,…
 • Kinh doanh xuyên biên giới và báo cáo Intrastat trên tất cả các nước EU.
 • Xử lý thuế địa phương giữa các công ty con, cho phép áp dụng nhiều biểu thuế từ GST đến VAT, thuế tiêu dùng hoặc thuế tiêu thụ tổng quát.
 • Tỷ giá phù hợp được tự động áp dụng cho mọi giao dịch mọi lúc.
 • Cung cấp API SuiteTax cho phép tích hợp với các giải pháp thuế của bên thứ ba.
 • Truy cập chợ ứng dụng SuiteApp với hàng trăm giải pháp sáng tạo của bên thứ ba giúp tích hợp và mở rộng NetSuite.

Giải pháp Quản lý Tài sản Cố định của NetSuite cho phép bạn duy trì và kiểm soát toàn bộ vòng đời của tài sản khấu hao hoặc không khấu hao từ khi tạo ra đến khi khấu hao, thậm chí tới khi đánh giá lại và tiến hành thanh lý. Có bao gồm hỗ trợ cho thị trường quốc tế. Giải pháp Quản lý Tài sản Cố định của NetSuite hỗ trợ quản lý tài sản chi tiết, bao gồm lịch bảo trì và bảo hiểm, đồng thời cung cấp tích hợp kế toán chặt chẽ để thông tin tài sản cố định của doanh nghiệp luôn chính xác.

 • Quản lý toàn bộ vòng đời tài sản, tài sản cố định và dễ dàng theo dõi các tài sản khấu hao hoặc không khấu hao.
 • Tích hợp quản lý tài sản với kế toán và loại bỏ hoàn toàn việc nhập liệu thủ công.
 • Là đòn bẩy hỗ trợ cho tất cả các phương pháp khấu hao tiêu chuẩn; tạo và tùy chỉnh các phương pháp khấu hao không giới hạn khi cần.
 • Khấu hao và loại bỏ tài sản được đăng trực tiếp lên tài khoản NetSuite, cho phép lên báo cáo toàn diện về tài sản, định giá và khấu hao.

Giải pháp Quản lý tiền mặt của NetSuite cho phép các nhóm tài sản trở nên chiến lược hơn bao giờ hết, và tập trung vào việc mở rộng quản lý ngân quỹ bằng việc cung cấp cái nhìn toàn diện về dòng tiền và tình hình tiền mặt của doanh nghiệp. Giải pháp Quản lý tiền mặt của NetSuite mang đến khả năng hiển thị rõ ràng, và báo cáo chi tiết để tối ưu hóa dòng tiền, kiểm soát các tài khoản ngân hàng, quản lý tính thanh khoản và tuân thủ.

 • Giải pháp hoàn chỉnh giúp giải quyết các yêu cầu về lập kế hoạch, xử lý và báo cáo quan trọng của các đơn vị kho bạc toàn cầu.
 • Thông tin chi tiết theo thời gian thực trong các giao dịch toàn cầu, trên các tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng.
 • Quản lý dòng tiền trên các địa điểm và pháp nhân toàn cầu theo thời gian thực.
 • Theo dõi và dự báo các yêu cầu lưu chuyển tiền tệ, tự động hóa đối chiếu ngân hàng, phân phối các khoản thanh toán một cách hiệu quả, an toàn và tự động tạo các bút toán.
 • Truy cập chợ ứng dụng SuiteApp với hàng trăm giải pháp sáng tạo của bên thứ ba giúp tích hợp và mở rộng NetSuite.

SuitePayments của NetSuite là một giải pháp thông minh để đáp ứng mọi mọi quy trình thanh toán của doanh nghiệp. Dù doanh nghiệp cho phép làm thủ tục thanh toán online hay giải quyết các hoá đơn chưa thanh toán, bạn vẫn có thể đáp ứng mọi sự lựa chọn của khách hàng. Và, vì SuitePayments được tích hợp liền mạch với NetSuite, bạn có thể truy cập vào mọi thông tin liên quan đến thanh toán theo thời gian thưc. SuitePayment là một giải pháp quản lý thanh toán toàn diện, hỗ trợ hầu hết các tuỳ chọn thanh toán và giúp ngăn chặn gian lận.

 • Chấp nhận nhiều loại thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và các hình thức thanh toán điện tử khác cho nhu cầu xử lý thanh toán trực tuyến.
 • Hỗ trợ thanh toán thẻ định kỳ và trả góp, cũng như các giao dịch thanh toán chia nhỏ và từng phần.
 • Khả năng thực thi các kiểm soát liên quan đến mã xác thực, mã hóa liên quan đến thẻ và hơn thế nữa.
 • Tăng khả năng hiển thị và cải thiện kiểm soát thanh toán bằng cách truy cập và quản lý tất cả các hình thức thanh toán bạn cung cấp ở một nơi.
 • Phục vụ các thị trường toàn cầu với khả năng đa tiền tệ và đa địa điểm.
 • Cung cấp API SuitePayments để tích hợp cổng thanh toán.

Tìm hiểu thêm về Giải pháp Oracle NetSuite ERP

SuiteBilling: Quản lý hóa đơn và thanh toán

Trang chủ / Phần mềm Kế toán

Giải pháp thanh toán của NetSuite – SuiteBilling, hỗ trợ nhiều hình thức lập hóa đơn. SuiteBilling kết hợp các lựa chọn theo lớp giá khi có nhiều chính sách giá giao thoa, dựa trên mức tiêu thụ với các chương trình khuyến mãi, chiết khấu trên số lượng và mức giá dành riêng cho phân khúc khách hàng cụ thể để có sự linh hoạt tối đa. Hỗ trợ nhiều mô hình định giá và các kịch bản xếp hạng phức tạp giúp doanh nghiệp dễ dàng tạo hóa đơn chính xác. Ngoài ra, SuiteBilling cho phép quản lý toàn bộ vòng đời đăng ký: Sửa đổi và chia theo tỷ lệ thanh toán, tổng hợp nhiều khoản phí trên một hóa đơn và tự động tạo hóa đơn gia hạn để cải thiện tỷ lệ giữ chân.

Lợi ích nổi bật

Tính linh hoạt tối đa

Nhiều tùy chọn định giá và thanh toán đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp.

Hoạt động thanh toán hiệu quả hơn

Tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả bằng cách loại bỏ các quy trình thanh toán thủ công.

Dễ dàng ghi nhận doanh thu

Việc kết hợp quản lý hóa đơn và doanh thu giúp các công ty tuân thủ các chuẩn mực kế toán.

Tính năng Sản phẩm

Dễ dàng quản lý các thay đổi liên quan đến đăng ký (subscription), như tăng thêm, giảm giá, tạm ngưng và chấm dứt. Việc thất thoát doanh thu được giảm thiểu thông qua tính năng gia hạn tự động.

Cho phép kết hợp các khoản phí một lần, định kỳ và dựa trên mức sử dụng. Dễ dàng tạo các đăng ký thu phí thiết lập, số lượng giấy phép và mức tiêu thụ trên một hóa đơn.

Hỗ trợ nhiều mô hình định giá, từ tỷ giá cố định đơn giản đến khối lượng phức tạp và các kịch bản phân cấp với ngưỡng tối thiểu và tối đa. Áp dụng giá tiêu chuẩn hoặc giá cụ thể cho từng phân khúc khách hàng để tối đa hóa doanh thu.

Khả năng lập lịch thanh toán trước, theo thời gian thực hoặc lùi ngày thanh toán. Tự động lập hóa đơn cho người đăng ký khi kết thúc thời gian dùng thử miễn phí hoặc tăng tỷ lệ khi hết hạn chiết khấu.

Dễ dàng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, từ mua thêm các dịch vụ thay đổi giá. SuiteBilling tự động chia tỷ lệ các hóa đơn phải thanh toán để đảm bảo thanh toán chính xác.

Báo cáo theo thời gian thực cung cấp khả năng truy cập dễ dàng vào dữ liệu thanh toán và tài chính, bao gồm doanh thu hàng tháng, tổng giá trị hợp đồng và tỷ lệ khách rời bỏ. Phân tích dữ liệu doanh thu, giá cả và mức tiêu thụ đa kênh, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận của khách hàng dựa trên mức sử dụng.

Tìm hiểu thêm về Giải pháp Oracle NetSuite ERP

Quản trị, rủi ro và tuân thủ

Trang chủ / Phần mềm Kế toán

Khả năng quản trị, rủi ro và tuân thủ (GRC) của NetSuite cho phép khách hàng thiết lập các biện pháp kiểm soát rủi ro, sau đó theo dõi và báo cáo về tính hiệu quả của các biện pháp kiểm soát này. Các quy trình tích hợp được thiết kế để xử lý các thách thức ngày càng phức tạp về quy định, vận hành và tuân thủ khi công ty phát triển. Tự động hóa cho phép mang lại hiệu quả cao hơn, giảm rủi ro và nâng cao khả năng theo dõi các thay đổi dữ liệu, đảm bảo tính minh bạch tài chính.

Lợi ích nổi bật

Tin cậy và Chính xác

Các bên liên quan có thể tin tưởng rằng báo cáo tài chính, tài liệu về các giao dịch và báo cáo là chính xác và đầy đủ.

Bảo mật dữ liệu

Độ bảo mật dữ liệu cao với phân quyền truy cập theo vai trò, các giải pháp mã hóa mạnh và chính sách thiết lập mật khẩu mạnh mẽ.

Giảm nguy cơ gian lận

Giám sát liên tục các kiểm soát tài chính quan trọng thông qua tính năng saved searches, cảnh báo và email, hệ thống báo cáo chuyên sâu phát hiện hoạt động gian lận tiềm ẩn.

Phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp

Có thể mở rộng quy mô theo sự phát triển của doanh nghiệp, từ quy mô nhỏ phát triển thành một công ty lớn hơn với giải pháp NetSuite ERP.

Tính năng Sản phẩm

NetSuite bao gồm một loạt các kiểm soát tự động, với khả năng tìm kiếm và báo cáo mạnh mẽ. Dễ dàng tự động hóa và điều chỉnh với các kiểm soát phòng ngừa và dò tìm dựa trên quy trình công việc, cảnh báo tìm kiếm đã lưu và các trường tùy chỉnh, từ đó giảm thiểu hoặc thậm chí loại bỏ các sai sót ở các luồng quy trình.

Bảo mật dựa trên vai trò, quản lý quyền truy cập của người dùng và các mô hình xác thực được sử dụng để quản lý và kiểm tra. Tính năng truy vết luôn hoạt động để thay đổi cấu hình, tùy chỉnh, quản trị dữ liệu tổng thể cho phép điều tra hoạt động có khả năng ảnh hưởng đến bảo mật, kiểm soát hoặc báo cáo tài chính.

NetSuite sử dụng các công nghệ và quy trình chồng chéo để kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập vào các mạng và ứng dụng. Các nỗ lực truy cập trái phép trung tâm dữ liệu bị chặn, được ghi lại và điều tra.

NetSuite cung cấp tính năng bảo mật Master Data, bao gồm:

 • Phân quyền theo vai trò
 • Phân quyền theo Nhóm và Cá nhân
 • Scripts và quy trình làm việc
 • Xác thực đa yếu tố
 • Hạn chế địa chỉ IP
 • Bảo mật nhiều lớp

Tìm hiểu thêm về giải pháp Oracle Netsuite ERP

Lập Báo cáo tài chính

Trang chủ / Phần mềm Kế toán

Tính năng lập báo cáo tài chính của NetSuite cung cấp những công cụ mạnh mẽ để phân tích và hiển thị dữ liệu. Tiết kiệm thời gian với các báo cáo tài chính có sẵn, dễ dàng điều chỉnh để làm nổi bật các kết quả cụ thể. Phát triển các báo cáo tùy chỉnh với nhiều phiên bản bằng cách sử dụng bố cục phù hợp cho từng đối tượng. Kết hợp dữ liệu tài chính, thống kê và hoạt động với phân tích đa chiều để thu thập thông tin chi tiết mới về hiệu suất. NetSuite đưa đến cái nhìn toàn diện về doanh nghiệp.

Lợi ích nổi bật

Sử dụng dữ liệu hiệu quả

Áp dụng phân tích đa chiều cho dữ liệu tài chính, thống kê và hoạt động để có được những báo cáo chi tiết về hiệu suất.

Tập trung vào kết quả

Dashboard theo vai trò và KPI giúp các thành viên trong nhóm tập trung vào các kết quả quan trọng đối với doanh nghiệp.

Tiết kiệm thời gian

Bố cục có thể tùy chỉnh, các mẫu báo cáo có thể sử dụng lại và các tìm kiếm đã lưu giúp việc tạo báo cáo đột xuất nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Duy trì sự kiểm soát

Hạn chế quyền truy cập vào thông tin tài chính quan trọng bằng tiện ích phân quyền theo vai trò và người dùng hoàn toàn có thể tự cấu hình.

Tính năng Sản phẩm

NetSuite cung cấp hàng trăm báo cáo tiêu chuẩn, bao gồm các báo cáo tài chính khác nhau để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của từng quốc gia. Bố cục tiêu chuẩn có tính linh hoạt cao và có thể được sửa đổi bằng cách lọc, nhóm và sắp xếp dữ liệu, cho phép kiểm soát tốt hơn hệ thống thông tin.

Cho phép đánh giá hiệu suất tài chính ở cấp độ chi tiết hơn so với báo cáo tiêu chuẩn. Theo dõi doanh thu, lợi nhuận và các chỉ số khác theo bộ phận, lãnh thổ, kênh, sản phẩm và các tiêu chí hoạt động quan trọng khác.

Cung cấp bản tóm tắt của các báo cáo với các liên kết đến dữ liệu cơ bản, có sẵn cho cả báo cáo tạo sẵn và báo cáo tùy chỉnh. Báo cáo tóm tắt có thể được thêm vào dashboard, cho phép người dùng theo dõi chi tiết tài chính quan trọng mà không cần xem nhiều báo cáo.

Tính năng đa sổ của NetSuite cho phép doanh nghiệp duy trì nhiều sổ với quy tắc khác nhau để tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán, mã số thuế và các yêu cầu báo cáo khác nhau. Tạo các phiên bản trước và sau của cùng một báo cáo để cho thấy tác động của các thay đổi kế toán.

Liên hệ ngay với chúng tôi để tìm hiểu thêm về giải pháp NetSuite ERP

Kế toán toàn cầu và hợp nhất

Trang chủ / Phần mềm Kế toán

Khả năng hợp nhất tài chính của NetSuite giúp giám sát tập trung các quy trình kế toán, dữ liệu và báo cáo trên nhiều đơn vị kinh doanh, công ty con và khu vực trên một nền tảng duy nhất. Điều đó cho phép khả năng hiển thị theo thời gian thực và khả năng quản lý nhất quán hơn trong toàn doanh nghiệp. Bao gồm hệ thống các quy trình chặt chẽ với các hợp nhất tự động đồng thời đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán, mã số thuế và quy định có liên quan. Các chính sách chuẩn hóa và hệ thống phân cấp phê duyệt của NetSuite giúp tiết kiệm ngân sách, tăng khả năng kiểm soát và giảm nguy cơ gian lận tài chính.

Lợi ích nổi bật

Phân tích dữ liệu đa chiều

Quyền truy cập vào dữ liệu tài chính ở cấp độ tập đoàn và công ty thành viên mang lại cái nhìn tổng quan hơn về hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Giảm thiểu rủi ro

Liên tục giám sát các hệ thống tài chính, hoạt động và hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu quan trọng bằng tiện ích phân quyền theo vai trò.

Tăng hiệu quả

Loại bỏ chi phí không cần thiết và sự phức tạp của việc quản lý nhiều hệ thống bằng cách vận hành toàn bộ doanh nghiệp trên một nền tảng duy nhất.

Tính năng Sản phẩm

Với hệ thống 27 ngôn ngữ bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đức và nhiều ngôn ngữ khác, NetSuite OneWorld cung cấp giao diện người dùng đa ngôn ngữ giúp thu hẹp các rào cản giao tiếp và cung cấp hệ thống phân cấp linh hoạt cho phép các doanh nghiệp điều hành toàn bộ cơ cấu tổ chức một cách dễ dàng.

Giải pháp GRC của NetSuite đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ các tiêu chuẩn CNTT và bảo mật quốc tế, có thể thích ứng nhanh chóng với các khuôn khổ mới; hợp lý hóa tài liệu về hệ thống CNTT, tài nguyên, rủi ro và kiểm soát, xác định và quản lý các đánh giá rủi ro định kỳ, tích lũy quản trị rủi ro, phân tích và quản lý tính liên tục của hoạt động kinh doanh và cung cấp thêm thông tin chi tiết về các báo cáo, KPI và dashboard.

Chức năng quản lý đa tiền tệ của NetSuite hỗ trợ hơn 190 loại tiền tệ và tỷ giá hối đoái hỗ trợ giao dịch với khách hàng và nhà cung cấp trên toàn cầu, cũng như có nhiều tùy chọn thanh toán linh hoạt để doanh nghiệp và đối tác lựa chọn. Chức năng này cung cấp chuyển đổi tiền tệ theo thời gian thực và hợp nhất tài chính cho tất cả các hoạt động toàn cầu của doanh nghiệp. Với NetSuite, doanh nghiệp hoàn toàn có thể quản lý hoạt động kinh doanh quốc tế bằng cách điều chỉnh lại tiền tệ và hợp nhất báo cáo tài chính giữa các đơn vị kinh doanh.

Hỗ trợ các tiêu chuẩn kế toán của quốc gia và quốc tế, cho phép doanh nghiệp có thể tạo nhiều bộ sổ phù hợp với các quy tắc kế toán, mã số thuế hoặc các yêu cầu khác nhau ở cấp công ty mẹ và công ty thành viên. Có thể áp dụng nhiều phương pháp kế toán cho một giao dịch.

Khả năng kế toán đa đơn vị, đa sổ, kết hợp với dữ liệu theo thời gian thực, giúp việc tổng hợp và báo cáo chi tiết tài chính trở nên dễ dàng hơn. NetSuite cung cấp khả năng tạo biểu đồ tùy chỉnh của các tài khoản ở cấp công ty thành viên để đảm bảo các giao dịch được ghi lại đồng thời tại tài khoản của tập đoàn. Điều này giúp loại bỏ nhu cầu chuẩn hóa và khớp dữ liệu và cho phép báo cáo tổng hợp chính xác và kịp thời hơn.

Tự động hạch toán liên công ty giúp đơn giản hóa việc đối chiếu và loại bỏ các giao dịch giữa các công ty, tiết kiệm thời gian và giảm nguy cơ sai sót. Gắn thẻ các yêu cầu mua hàng và đơn đặt hàng, liên kết các giao dịch giữa các công ty, cho phép hệ thống tự động đăng các bút toán loại trừ khi đơn đặt hàng được lập hóa đơn. Tính năng netting giữa các công ty của NetSuite cho phép bộ phận kế toán kết hợp các số dư công ty con và sau đó tự động tạo các khoản thanh toán cho các giao dịch được chọn.

Tìm hiểu thêm về Giải pháp Quản lý Kinh doanh Toàn cầu NetSuite OneWorld