• Tiếng Việt
  • English

Đảm bảo chất lượng

Trang chủ / Đảm bảo chất lượng

Thiết lập kế hoạch giám sát, theo dõi kết quả kiểm tra và đánh giá nhà cung ứng, đảm bảo tối ưu chất lượng

Việc thiết kế và sản xuất một sản phẩm chất lượng cao đòi hỏi sự cam kết của tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp. Giải pháp Quản lý Chất lượng của NetSuite được thiết kế giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm với mức chi phí tối thiểu; nhanh chóng và dễ dàng xác định những kế hoạch kiểm tra muốn thực hiện, thiết lập các thông số để đánh giá kết quả, áp dụng cho các hạng mục và hoạt động liên quan để tiếp nhận và kiểm tra. NetSuite sẽ tự động thông báo cho bạn những gì cần kiểm tra, thu thập kết quả và xử lý tài liệu/văn bản liên quan.

Tính năng

Kiểm thử

NetSuite sử dụng danh sách tổng thể các hồ sơ thanh tra được xác định trước, chỉ rõ loại thanh tra / kiểm thử sẽ được thực hiện, các giới hạn có thể chấp nhận được, trình độ tối thiểu của thanh tra viên và loại/ nhãn/ phương pháp thanh tra. Ngoài ra, phần mềm sẽ chỉ rõ việc có cần hiệu chuẩn khi kiểm thử liên quan đến thiết bị.

Đặc điểm nổi bật:

  • Danh sách kiểm tra / giám sát được quản lý tập trung
  • Thúc đẩy, nâng cao chất lượng kiểm thử
  • Ghi lại các phép đo và so sánh với các giới hạn đạt / không đạt

Tiếp nhận & Kiểm tra sai lệch sản phẩm trong khi sản xuất

Kiểm thử một mặt hàng có thể được thực hiện theo yêu cầu, khi nhận hàng và trong quá trình sản xuất. Vì các kiểm thử đã được xác định, chúng dễ dàng được gắn vào mặt hàng hoặc hoạt động để đảm bảo tuân thủ các quy trình kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp. Các mặt hàng không đạt yêu cầu có thể được chuyển đến kho khác để tái gia công.

  • Tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu
  • Tự động nhắc kết quả kiểm thử/ giám sát
  • Xử lý dựa trên quy trình làm việc đối với các vật liệu không phù hợp

Thu thập dữ liệu

Ngoài việc thiết lập các tiêu chí kiểm thử / giám sát, xác định thời gian áp dụng thì việc hiện thị kết quả với giao diện thân thiện cho người dùng cũng rất quan trọng. Trong nhiều trường hợp, điều này diễn ra ở khu vực nhận hàng hay trong khu sản xuất, và giao diện máy tính bảng của NetSuite cung cấp một cách thuận tiện nhất để nắm bắt và xử lý kết quả kiểm tra bất kể không gian và thời gian.

  • Ứng dụng thân thiện với người dùng
  • Hỗ trợ chạy trên máy tính bảng
  • Cập nhật kết quả kiểm thử theo thời gian thực

Tìm hiểu thêm về Quản lý sản xuất của NetSuite