• Tiếng Việt
  • English

Đề xuất sản phẩm

Trang chủ / Đề xuất sản phẩm

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MÀ NGƯỜI MUA SẮM SẼ MUỐN

CÁ NHÂN HÓA CÁC ĐỀ XUẤT SẢN PHẨM CHO EMAIL VÀ TRANG WEB

Thêm các đề xuất sản phẩm được cá nhân hóa vào email và trang web của bạn để tạo thông tin liên lạc tự động, có mức độ liên quan cao nhằm tăng mức độ tương tác và doanh thu. Chúng tôi cung cấp giải pháp đề xuất cho email và trang web để cung cấp sự chuyển đổi liền mạch giữa các kênh, đảm bảo trải nghiệm nhất quán về các đề xuất sản phẩm.

Personalization_Product_Recc_Email-sketch-v2

ĐỀ XUẤT CHO EMAIL CỦA BẠN

Tự động hóa việc thêm các đề xuất sản phẩm được cá nhân hóa vào email của bạn – thậm chí cả các tin nhắn giao dịch – bằng cách sử dụng mô hình dự đoán và các quy tắc kinh doanh của bạn.

ĐỀ XUẤT CHO TRANG WEB CỦA BẠN

Cung cấp nội dung được cá nhân hóa trên trang web của bạn để tối đa hóa chuyển đổi và tương tác. Tự động hóa việc hiển thị các đề xuất bằng cách sử dụng dữ liệu hành vi đặt hàng và trình duyệt theo thời gian thực.

Personalization_Product_Recc_Email-sketch-v2

“Chúng tôi sử dụng các đề xuất như một phần của chuỗi khôi phục lại.
Đó là chiến lược đã giúp doanh thu từ email tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái.”

4.1_CORP_Customers_1_coolstuff_white

                                                           Sẵn sàng để bắt đầu?