• Tiếng Việt
  • English

Hệ thống Vận hành sản xuất

Trang chủ / Hệ thống Vận hành sản xuất

NetSuite cung cấp các giải pháp sáng tạo, theo thời gian thực, trên nền tảng điện toán đám mây để có được thông tin mới nhất từ quá trình sản xuất

Nắm bắt thông tin từ các đơn vị sản xuất, bất kể vị trí, là điều quan trọng đối với việc thực hiện kế hoạch ngắn hạn và hoạch định chiến lược dài hạn của doanh nghiệp. NetSuite cung cấp cả giao diện dựa trên máy quét mã vạch truyền thống và ứng dụng máy tính bảng hiện đại. Trong khi máy quét mã vạch được thiết kế để tăng tốc độ nhập dữ liệu, thiết bị máy tính bảng hiển thị đầy đủ các thông tin về những gì đang xảy ra trong xưởng sản xuất và máy móc.

Tính năng

Mã vạch

Tính năng sản xuất nâng cao của NetSuite có sẵn ứng dụng mã vạch và sẽ chạy trên các thiết bị nào có trình duyệt, giúp hợp lý hóa việc thu thập các giao dịch cơ bản như theo dõi lao động, hoàn thành lệnh sản xuất, chuyển nguyên vật liệu, biên lai đơn đặt hàng và giao hàng. Tất cả các báo cáo trong khu vực sản xuất có thể được in bằng mã vạch để đảm bảo độ chính xác của dữ liệu.

Khả năng chính:

  • Giao diện tiêu chuẩn
  • Barcode Traveler và danh sách các sản phẩm cần được sản xuất sắp xếp theo thứ tự ưu tiên
  • Cải thiện độ chính xác của dữ liệu

HMI / Máy tính bảng

Nắm bắt được thông tin chính xác từ khu vực sản xuất là điều quan trọng đối với tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp sản xuất. Máy quét mã vạch thường được sử dụng để thu thập thông tin sản xuất, nhưng chúng bị giới hạn về số lượng thông tin mà chúng có thể cung cấp lại cho người dùng / người vận hành. Vì vậy, NetSuite cung cấp một giao diện máy tính bảng thông minh cung cấp phản hồi tức thì và cảnh báo trực quan cho người dùng.

  • Tùy chỉnh giao diện người dùng
  • Thời gian thực hoặc xử lý chậm trễ
  • Các chỉ báo trực quan về tổn thất thời gian vận hành,…

Tìm hiểu thêm về Quản lý sản xuất của NetSuite