• Tiếng Việt
 • English

Thực hiện chuỗi cung ứng

Trang chủ / Thực hiện chuỗi cung ứng

Tạo, cập nhật và quản lý đơn hàng mua, chuyển nhượng, lệnh sản xuất trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết

Xem xét tổng thể việc quản lý chuỗi cung ứng và thực hiện kế hoạch có lẽ là giai đoạn quan trọng nhất và trong nền kinh tế toàn cầu như hiện nay, đây cũng là giai đoạn phức tạp nhất. Khi quá trình sản xuất của doanh nghiệp có thể diễn ra ở bất kỳ lục địa nào, trên nhiều múi giờ, bạn cần một cách đơn giản nhưng hiệu quả để giao tiếp với các nhà phân phối, đối tác, nhà cung cấp và nhà sản xuất theo hợp đồng để đảm bảo sự thống nhất các thông tin từ khi sản xuất đến khi giao hàng.

Tính năng sản phẩm

Tháp kiểm soát chuỗi cung ứng

NetSuite đã làm việc với khách hàng để hiểu rõ hơn cách họ điều hành và giám sát chuỗi cung ứng phức tạp của mình. Ảnh chụp nhanh Tháp điều khiển cung cấp chế độ xem theo giờ quốc tế, hiển thị vị trí hàng tồn kho hiện tại và tương lai trên toàn bộ chuỗi cung ứng.

Tính năng này hỗ trợ hiển thị hàng tồn kho trong kế hoạch cùng với các nhu cầu hoặc nguồn cung ảnh hưởng trong khung thời hạn và trong toàn bộ chuỗi cung ứng từ đó dễ dàng xác định các vấn đề tiềm ẩn.

Đặc điểm nổi bật:

 • Chủ động theo dõi hàng tồn kho, nhu cầu và nguồn cung trên toàn bộ chuỗi cung ứng.
 • Chế độ xem theo giai đoạn giúp xác định sự mất cân bằng trong tương lai về cung và cầu
 • Lọc kết quả theo công ty con và vị trí
 • Đi sâu vào các giao dịch, giúp đưa ra các quyết định chính xác
 • Kết xuất từ DataGrid sang Excel.

Quản lý đơn đặt hàng mua

Tạo và quản lý nhà cung cấp, đơn đặt hàng mua, biên lai và các giao dịch liên quan là một trong những khía cạnh đơn giản nhưng toàn diện của hệ thống. Các nhà cung ứng có thể được lập và chia sẻ trên hệ thống các công ty con giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan hơn. Màn hình Đơn đặt hàng giúp người dùng theo dõi danh sách các đơn đặt hàng cần đặt dù chúng được tạo ra do quá trình lập kế hoạch cung ứng, đơn đặt hàng theo lô hay tác động đến các thông số điểm đặt hàng lại. Trong mọi trường hợp nếu có hợp đồng mua bán, giá sẽ tự động được áp dụng.

Đặc điểm nổi bật:

 • Tạo đơn hàng
 • Quy trình phê duyệt công việc
 • Theo dõi hiệu suất của nhà cung cấp

Quản lý lệnh chuyển nhượng đơn đặt hàng

Dù bạn đang sử dụng NetSuite cho một hay nhiều công ty con, khả năng tạo lệnh chuyển nhượng đơn đặt hàng giữa các địa điểm là yêu tố quan trọng để có một chuỗi cung ứng hiệu quả. Tất nhiên, đơn đặt hàng có thể được tạo thủ công theo yêu cầu, nhưng việc sử dụng Netsuite sẽ giúp doanh nghiệp phát huy tối đa sức mạnh của mạng phân phối và giúp tự động hóa lệnh chuyển giao đơn hàng.

Đặc điểm nổi bật:

 • Theo dõi hàng hóa tồn kho trong quá trình vận chuyển
 • Tự động hóa hoàn toàn các nhiệm vụ liên quan
 • Làm nhiều công ty trong cùng hệ thống

Quản lý lệnh sản xuất

Không quan trọng địa điểm/ vị trí sản xuất là bản chất của quản lý chuỗi cung ứng trong NetSuite. Không quan trọng việc sản phẩm được sản xuất ở đâu hay do ai sản xuất, việc có cùng một mức độ thông tin từ quá trình sản xuất mới là điều quan trọng. Lệnh sản xuất được tạo và quản lý thông qua công cụ lập kế hoạch và trên tất cả các địa điểm và công ty con đảm bảo tính nhất quán, chính xác. Dữ liệu có thể được cập nhật theo thời gian thực thông qua MES.

Đặc điểm nổi bật:

 • Dễ dàng cập nhật trạng thái
 • Truy xuất nguồn gốc theo lô và serial
 • Quản lý các điều kiện ràng buộc.

Tìm hiểu thêm về Quản lý chuỗi cung ứng của NetSuite