• Tiếng Việt
  • English

Thực hiện đơn hàng

Trang chủ / Thực hiện đơn hàng

Tính năng Thực hiện đơn hàng (Order Fulfillment) của NetSuite đảm bảo đơn hàng được giao một cách nhanh chóng và chính xác. Bằng cách đơn giản hóa và tiêu chuẩn hóa các quy trình thực hiện, NetSuite giúp doanh nghiệp tăng hiệu quả và giảm sai sót liên quan. Với logic pick-and-pack, người dùng được hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện, đảm bảo hàng tồn kho được quản lý theo chính sách của doanh nghiệp.

Tính năng

Chọn, đóng hàng & vận chuyển

Hoàn thiện đơn hàng trong NetSuite là một trải nghiệm đơn giản và được sắp xếp hợp lý. Sau khi đơn đặt hàng được nhập và phê duyệt – có thể đã trải qua một quy trình phức tạp dựa trên luồng công việc được cấu hình trong giải pháp – người giao hàng sẽ tự động nhận được thông báo. Tùy thuộc vào cấu hình hệ thống của mình, bạn có thể đi thẳng đến hoàn thiện đơn hàng hoặc thực hiện quy trình chọn, đóng gói và vận chuyển hiệu quả.

Xác định chiến lược chọn hàng

Giải pháp WMS của NetSuite cho phép bạn hợp lý hóa quy trình vận chuyển của công ty và tăng hiệu quả hoạt động bằng cách xác định trước các chiến lược chọn hàng ưa thích của bạn. Nhân viên vận hành kho sử dụng các thiết bị di động hiện đại để thực hiện các quy trình.

Hoàn thiện đơn hàng liên công ty

Các công ty sản xuất thường phải đối mặt với thách thức về hiệu quả hoạt động với nhiều quy tắc và quy định tài chính của địa phương. Với tính năng hoàn thiện đơn hàng liên công ty, người dùng NetSuite có thể dễ dàng xác định công ty con và địa điểm nào có thể giao dịch với nhau theo những điều kiện nào. Điều này cho phép nhóm vận hành sử dụng tối ưu nhất tài sản lưu kho – thậm chí cung cấp chi tiết bán hàng đơn lẻ từ nhiều công ty con và nhiều địa điểm – để luôn chắc chắn rằng các công ty con/ đại lý này tuân thủ chính sách của doanh nghiệp.

Tích hợp với đơn vị vận chuyển

NetSuite cung cấp khả năng tích hợp với nhiều nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng đầu thế giới bao gồm: UPS, Fedex và USPS.