• Tiếng Việt
  • English

Lập kế hoạch và Lịch trình

Trang chủ / Lập kế hoạch và Lịch trình

NetSuite cung cấp các công cụ giúp lên kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu và lên lịch sản xuất

Lập kế hoạch và Lịch trình thường được đi cùng nhau, việc hiểu được mối quan hệ giữa chúng và cách chúng tương tác là điều quan trọng đối với sự thành công của doanh nghiệp. NetSuite cung cấp chức năng hỗ trợ việc lập kế hoạch mua nguyên vật liệu một cách hiệu quả, sự bố trí của hàng tồn kho và lên lịch cho nhân viên, máy móc và xưởng trong quá trình sản xuất để đảm bảo việc giao hàng đúng thời gian. Nền tảng kinh doanh tích hợp chặt chẽ của NetSuite sẽ giúp doanh nghiệp tăng tối đa lợi nhuận và mức độ hài lòng của khách hàng.

Tính năng

Dự báo nhu cầu sản xuất

Phân hệ Hoạch định nhu cầu của NetSuite cung cấp các phương thức khác nhau để tính toán và dự đoán nhu cầu dựa trên các nhu cầu lịch sử, cơ hội mới và dự báo bán hàng được nhập tự động hoặc thủ công. Doanh nghiệp có thể lên dự báo theo nhu cầu hàng tháng hoặc hàng tuần và tạo dự báo bằng cách sử dụng đường trung bình động, hồi quy tuyến tính hoặc tính toán trung bình theo mùa; ngoài ra, người dùng vẫn có thể xem xét và chỉnh sửa nhu cầu dự báo trước khi tiếp tục lập kế hoạch cung ứng. Bạn cũng có thể yêu cầu hệ thống tạo ra dự báonhu cầu dựa trên dự báo bán hàng.

Đặc điểm nổi bật:

  • Phân tích nhu cầu lịch sử
  • Sử dụng dự báo bán hàng
  • Nhập từ CSV, Web services.

Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu

MRP là một trong những phương pháp tiêu chuẩn để cân bằng cung và cầu. Tính năng hoạch định nhu cầu của NetSuite cung cấp khả năng tính toán nhu cầu chính xác cho cho các Định mức nguyên vật liệu (BoM), kiểm tra lượng hàng tồn kho và mức độ an toàn, xem xét nhu cầu và phân tích nguồn cung trước khi tạo ra các đơn đặt hàng theo kế hoạch. Và tất cả được thực hiện trên nền tảng điện toán đám mây với chi phí tối thiểu.

  • Tận dụng sức mạnh của đám mây
  • Tạo kế hoạch sản xuất
  • Lập kế hoạch đa địa điểm

Hoạch định công suất

Lên lịch trình sản xuất là một trong những yếu tố quan trọng để vận hành một hạ tầng sản xuất, nhưng cũng là một trong những yếu tố thường được thực hiện bên ngoài hệ thống vì sự phức tạp liên quan đến việc thực hiện nó một cách chính xác và rõ ràng. Công cụ lên lịch nâng cao có thể đảm bảo sự sẵn sàng của tài nguyên thích hợp nhất trong khi tạo mã lịch trình duy nhất cho phép thực hiện các kỹ thuật nâng cao.

  • Nhiều ràng buộc giúp cải tiến quy trình liên tục
  • Lên lịch theo mã code để xác định trình tự công việc cần hoàn thành
  • Cập nhật thời gian thực từ hệ thống điều hành sản xuất (MES)

Tìm hiểu thêm về Quản lý sản xuất của NetSuite