• Tiếng Việt
  • English

Logistics đầu vào

Trang chủ / Logistics đầu vào

Inbound logistics của NetSuite cho phép các doanh nghiệp phối hợp vận chuyển, nhận và lưu trữ hàng tồn kho trong nước một cách hiệu quả. Dashboard giúp quản lý mọi thứ từ xử lý nhanh các đơn đặt hàng chưa thanh toán đến quản lý container để lên lịch ngày nhận hàng cụ thể. Sau khi nhận được, hãy đảm bảo sản phẩm đáp ứng yêu cầu đã đưa ra bằng cách thực hiện kiểm tra và theo dõi chất lượng của nhà cung cấp. Cuối cùng, chuẩn hóa quy trình putaway với các chiến lược được xác định trước.

Lợi ích nổi bật

Theo dõi và xúc tiến các đơn hàng chưa thanh toán

Theo dõi các đơn hàng quá hạn cho phép bạn nhanh chóng truy xuất các lô hàng bị thiếu.

Ứng dụng di động

Nhận đơn đặt hàng trực tiếp từ ứng dụng dành cho thiết bị di động để đảm bảo tất cả thông tin liên quan được nắm bắt và lưu trữ trong bản ghi hàng tồn kho.

Tính toán chi phí dỡ hàng

Áp dụng chi phí dỡ hàng cho toàn bộ lô hàng thay vì biên nhận từng mặt hàng.

Theo dõi tập trung container 

Nhóm các mặt hàng dựa trên container vận chuyển đã được đóng gói.

Tính năng sản phẩm

Quản lý nhanh chóng và hiệu quả việc nhận các đơn đặt hàng chưa thanh toán bằng cách sử dụng lời nhắc và quy trình công việc. Danh sách chuyển phát xác định thông qua các màu sắc khác nhau như đơn đặt hàng quá hạn hoặc dự kiến và cung cấp khả năng theo dõi trực tiếp với người liên hệ chính qua email và số điện thoại.

Tính năng quản lý hàng đến của NetSuite cung cấp khả năng xác định và theo dõi các container hàng hóa khi từ khi vận chuyển đến khi nhận hàng. Sau khi bản ghi container được tạo, bạn có thể sử dụng màn hình trực quan Add PO Items để chọn mục nào trong số các đơn đặt hàng đang mở sẽ được theo dõi. Trạng thái của container có thể dễ dàng cập nhật và giám sát.

Tính năng quản lý hàng đến của NetSuite cung cấp khả năng xác định và theo dõi các container hàng hóa khi từ khi vận chuyển đến khi nhận hàng. Sau khi bản ghi container được tạo, bạn có thể sử dụng màn hình trực quan Add PO Items để chọn mục nào trong số các đơn đặt hàng đang mở sẽ được theo dõi. Trạng thái của container có thể dễ dàng cập nhật và giám sát.