• Tiếng Việt
  • English

Logistics đầu vào

Trang chủ / Logistics đầu vào

Dễ dàng quản lý việc vận chuyển, nhận và lưu trữ hàng tồn kho đầu vào

Quản lý và điều phối việc vận chuyển, nhận và lưu trữ hàng tồn kho đầu vào một cách hiệu quả rất quan trọng cho sự thành công của doanh nghiệp. NetSuite cung cấp sẵn các dashboard nhằm mục đích quản lý mọi thứ từ xử lý nhanh các đơn đặt hàng chưa thanh toán đến quản lý container và lập lịch ngày nhận hàng cụ thể. Sau khi nhận hàng, hãy đảm bảo các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của bạn bằng cách thực hiện kiểm tra và theo dõi chất lượng của nhà cung cấp. NetSuite WMS giúp tự động hóa quy trình bằng một ứng dụng di động thân thiện với người dùng nhưng vẫn đáp ứng toàn diện các thông tin về việc nhận, chọn hàng và đếm chu kỳ.

Tính năng

Nhận đơn hàng mua

Quản lý nhanh chóng và hiệu quả việc nhận các đơn đặt hàng chưa thanh toán bằng cách sử dụng lời nhắc và quy trình công việc. Danh sách chuyển phát xác định thông qua các màu sắc khác nhau như đơn đặt hàng quá hạn hoặc dự kiến và cung cấp khả năng theo dõi trực tiếp với người liên hệ chính qua email và số điện thoại.

Đặc điểm nổi bật:

  • Hợp lý hóa quy trình nhận
  • Nhanh chóng xúc tiến các đơn hàng chưa thanh toán
  • Ứng dụng di động

Đảm bảo chất lượng

Nhanh chóng thiết lập các loại kiểm tra và kiểm thử với các giới hạn kiểm soát và tiêu chí chấp nhận (acceptance criteria), đồng thời liên kết với các hạng mục. Sau đó, NetSuite hỗ trợ xử lý các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn bao gồm việc trả lại nhà cung cấp nếu cần.

Đặc điểm nổi bật:

  • Xác định kế hoạch kiểm tra
  • Duy trì chất lượng sản phẩm
  • Giảm hàng bán trả lại

Theo dõi container

Tính năng quản lý hàng đến của NetSuite cung cấp khả năng xác định và theo dõi các container hàng hóa khi từ khi vận chuyển đến khi nhận hàng. Sau khi bản ghi container được tạo, bạn có thể sử dụng màn hình trực quan Add PO Items để chọn mục nào trong số các đơn đặt hàng đang mở sẽ được theo dõi. Trạng thái của container có thể dễ dàng cập nhật và giám sát.

Đặc điểm nổi bật:

  • Tập trung hóa bản ghi theo dõi container
  • Cập nhật / Nhận các đơn hàng mua
  • Tính toán chi phí dỡ hàng