• Tiếng Việt
  • English

Mua hàng

Trang chủ / Mua hàng

Tự động hóa các yêu cầu và quy trình mua hàng từ dashboard của bộ phận Thu mua

Thực hiện các kế hoạch mua hàng để đáp ứng chất lượng dịch vụ của khách hàng là một chức năng kinh doanh quan trọng. NetSuite được thiết kế để giúp các doanh nghiệp quản lý và tự động hóa các nhiệm vụ liên chức năng và làm cho quá trình đặt, quản lý và xử lý đơn hàng trở nên đơn giản hơn. Kết hợp với bộ tính năng toàn cầu của NetSuite, doanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý tất cả các nhu cầu mua hàng mọi nơi, mọi lúc.

Tính năng

Yêu cầu mua hàng

Việc tự động hóa quy trình yêu cầu mua hàng sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo tính tuân thủ, chất lượng và chi phí. Quy trình và phê duyệt yêu cầu mua hàng được kiểm soát bởi quy trình do chính người dùng thiết lập.

Đặc điểm nổi bật:

  • Yêu cầu mua mới hàng hóa hoặc mua lại các hàng hiện có
  • Định tuyến tự động
  • Phê duyệt quy trình làm việc phức tạp

Quản lý Đơn hàng mua

Tạo và quản lý đơn đặt hàng là một trong những khía cạnh đơn giản nhất của hệ thống. Màn hình đơn hàng mua dùng để theo dõi danh sách các mặt hàng cần được bổ sung, cho dù chúng được tạo ra từ quá trình lập kế hoạch cung cấp, đơn đặt hàng theo lô hay các thông số tại điểm đặt hàng lại (Reorder Point). NetSuite cho phép người dùng đặt hàng trữ hỗn hợp, chi phí và dịch vụ trên cùng một đơn hàng. Nếu có hợp đồng mua bán, mức giá phù hợp sẽ tự động được áp dụng. Tính năng reminder có thể được thiết lập để thông báo cho người dùng biết khi nào sẽ nhận được đơn hàng. Danh sách trong NetSuite giúp tự động hóa và đẩy nhanh quá trình quản lý đơn đặt hàng.

Đặc điểm nổi bật:

  • Đặt hàng tồn kho, chi phí và các hạng mục dịch vụ
  • Xử lý đơn hàng
  • Nhắc nhở cho các đơn đặt hàng đến hạn hoặc trễ hạn

Phê duyệt

NetSuite cung cấp hai quy trình phê duyệt bên ngoài. Đầu tiên là quy trình phê duyệt đơn giản dựa trên số tiền được giao cho nhân viên. Đối với các quy trình phê duyệt nâng cao hơn, các doanh nghiệp sử dụng tính năng SuiteFlow với quy trình làm việc mẫu có thể tùy chỉnh. Quy trình làm việc có thể được sửa đổi để cân nhắc trên các khía cạnh như ngân sách phòng ban, vị trí, loại hàng hóa hoặc dự án. Giao diện đồ họa mô phỏng luồng quy trình làm việc giúp người dùng dễ dàng tạo, giám sát và duy trì.

Đặc điểm nổi bật:
  • Giao diện đồ họa
  • Gắn liền với tất cả các tính năng khác của giải pháp
  • Lời nhắc hoặc thông báo sẽ được gửi qua email