• Tiếng Việt
 • English

Tổ chức mua hàng

Trang chủ / Tổ chức mua hàng

Quản lý nhà cung cấp, xử lý yêu cầu báo giá, thiết lập hợp đồng và thực thi các chính sách mua sắm

Chức năng sản xuất của NetSuite có thể được cấu hình theo ba cách khác nhau, tùy thuộc vào mức độ kiểm soát và ảnh hưởng được yêu cầu trong quá trình sản xuất. Thông thường, lệnh sản xuất thường là tài liệu kiểm soát chính cho các nhà máy, nhưng NetSuite cũng cung cấp khả năng làm việc trong môi trường không có lệnh sản xuất, điều này thường có lợi cho doanh nghiệp tuân theo các nguyên tắc tinh gọn. Phân hệ sản xuất của NetSuite  cung cấp khả năng sản xuất theo lô với tính năng tạo lô tự động, truy xuất nguồn gốc đầy đủ, kiểm soát sản xuất và lên lịch.

Tính năng

Quản lý nhà cung cấp

CRM là một trong những phần quan trọng của NetSuite được xây dựng và được áp dụng để quản lý các nhà cung ứng. Các nhà cung ứng có thể dễ dàng gia nhập và sau đó được kiểm tra thường xuyên dựa trên luồng quy trình làm việc. Mọi giao dịch đều được theo dõi, phân tích và sau đó được đưa vào bảng điểm đánh giá, cho phép doanh nghiệp dễ dàng theo dõi hiệu suất của nhà cung ứng. Cổng thông tin nhà cung ứng là một tính năng miễn phí, cung cấp không gian ảo để người dùng có thể giao tiếp dễ dàng trong các dự án hiện tại và tương lai.

Đặc điểm nổi bật:
 • Quản lý tập trung các nhà cung ứng
 • Miễn phí cổng thông tin hợp tác
 • Bảng điểm đánh giá nhà cung ứng

Yêu cầu Báo giá

Việc lập báo giá cho các mặt hàng mới hoặc cập nhật trên các báo giá có sẵn sẽ rất phức tạp và tiêu tốn rất nhiều thời gian. Tính năng RFQ (yêu cầu báo giá) của NetSuite cho phép người dùng dễ dàng quản lý mọi thứ chỉ trên một màn hình. Điều này bao gồm: thu thập các yêu cầu, lựa chọn nhà cung ứng, truyền đạt thông số kỹ thuật, nhận giá thầu và cập nhật báo giá. Sau khi chọn được nhà cung ứng, tất cả thông tin được tự động cập nhật trong hồ sơ nhà cung ứng và mặt hàng. Người dùng cũng có thể tạo hợp đồng mua hàng và quy trình làm việc có thể được sử dụng khi cần phê duyệt.

Đặc điểm nổi bật:
 • Theo dõi nhiều nhà cung cấp
 • Định giá linh hoạt
 • Theo dõi các điều khoản và điều kiện

Hợp đồng mua hàng

Thiết lập các điều khoản thương mại và đảm bảo tuân thủ là một phần quan trọng trong việc duy trì kiểm soát chi phí của doanh nghiệp. NetSuite cho phép người dùng làm điều này bằng cách sử dụng tính năng hợp đồng mua hàng. Hợp đồng có thể được thiết lập theo cách thủ công hoặc tự động từ quy trình RFQ và cũng có thể được tạo cho các ngày trong tương lai với tiện ích kích hoạt tự động. Chi tiêu tối thiểu và tối đa có thể được xác định và NetSuite cũng theo dõi tổng số tiền đã mua, lập hóa đơn và đẫ nhận.

Đặc điểm nổi bật:
 • Đảm bảo tuân thủ thương mại
 • Cập nhật tự động từ các giao dịch
 • Được tạo tự động từ RFQ’s

Đơn đặt hàng theo llo (Blanket PO’s)

Trong khi hợp đồng mua hàng quản lý bản chất thương mại của các mối quan hệ với nhà cung ứng thì các PO (đơn hàng mua) chung cho phép người dùng thiết lập và theo dõi lịch trình giao hàng cụ thể. Khi được sử dụng cùng với hợp đồng mua hàng, đơn đặt hàng theo lô cho phép kiểm soát hoàn toàn thời điểm nhận sản phẩm và số tiền mua hàng của doanh nghiệp.

Đặc điểm nổi bật:
 • Nhập và theo dõi lịch trình giao hàng
 • Cập nhật tự động các giao dịch
 • Giảm khối lượng công việc cho bộ phận mua hàng