• Tiếng Việt
  • English

Tính năng Sản phẩm

Dành cho Năng lượng

Trang chủ / Toàn cầu

Toàn cầu

Quản lý kinh doanh toàn cầu

NetSuite OneWorld

  • Điều chỉnh, hệ thống lại sự khác biệt về tiền tệ, thuế, đồng thời tuân thủ pháp luật cấp địa phương, hợp nhất với khả năng tổng hợp kinh doanh trên khu vực và toàn cầu.
  • Global CRM cung cấp khả năng hiển thị về mọi khía cạnh của một tổ chức đa quốc gia, tự động cập nhập nhiều loại ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ khác nhau.
  • Quản lý hàng tồn kho và quy trình thực hiện trên nhiều địa điểm.
  • Quản lý nhiều cửa hàng / đa quốc gia / các trang thương mại điện tử khác nhau với từng website dành riêng cho mỗi quốc gia, được quản lý từ một tài khoản NetSuite.

Ảnh hưởng kinh doanh

Hiệu quả

Quản lý toàn bộ hoạt động toàn cầu trên một nền tảng duy nhất.

Đóng tài chính nhanh chóng

Khả năng quản lý theo thời gian thực, tự động hóa tài chính nhằm giảm đáng kể thời gian đóng tài chính.

Khả năng hiển thị

Trang tổng quan dựa trên vai trò cung cấp thông tin chi tiết tức thì về hệ thống phân cấp của các công ty con.

Data Sheet NetSuite OneWorld