• Tiếng Việt
  • English

Dự báo kinh doanh

Trang chủ / Dự báo kinh doanh

Doanh nghiệp tăng trưởng với CRM tích hợp duy nhất

Dự báo kinh doanh

Phát triển doanh nghiệp với giải pháp phần mềm CRM toàn diện trên nền tảng đám mây.

Khả năng dự báo bán hàng vẫn luôn là một lĩnh vực khá mơ hồ, tuy nhiên, NetSuite CRM+ sẽ đưa ra những phán đoán ngoài dự báo dựa trên dữ liệu bán hàng tại thời gian thực, khả năng hiển thị cơ hội toàn diện và một bộ công cụ dự báo phong phú. Tính năng dự báo dựa trên xác suất cung cấp các phương pháp đo lường về các cơ hội, báo giá và đơn đặt hàng chờ xử lý, để thực hiện các điều chỉnh cần thiết khi tiến hành giao dịch.

NetSuite CRM+ còn cung cấp một hệ thống hóa đơn và số dư để dự báo bán hàng và hiển thị dự báo trên một dashboard duy nhất.

 

Các lợi ích chính

  • Tăng khả năng phán đoán dựa trên dự báo thời gian thực.
  • Tinh chỉnh độ chính xác của dự báo bằng cách tạo lập danh mục dự báo và phạm vi bán hàng cho mỗi giao dịch. 
  • Khắc phục xác suất sai sót của quy trình bán hàng, nhân viên cố tình hạ mục tiêu bán hàng (sandbagger), hay sử dụng dự báo cảm tính. 
  • Cho phép hiển thị dự báo bán hàng chính xác – không chỉ mỗi quy trình bán hàng –  nhờ tích hợp tính năng quản lý đặt hàng.

Tính năng

Tính toán dự báo

Tính toán chi phí dự kiến, xác suất đóng giao dịch, và tính toán cơ hội cũng như báo giá để cung cấp dự báo chính xác.

Dự báo “cảm tính”

Cho phép ghi đè dự đoán xuống dưới mà không gắn con số dự báo vào bất kỳ khách hàng hoặc báo giá cụ thể nào.

Đa dự báo

Cung cấp nhiều dự báo nhằm so sánh và đánh giá độ chính xác.

Nâng tầm trải nghiệm khách hàng với NetSuite CRM