• Tiếng Việt
  • English

Hỗ trợ chuỗi cung ứng & Quản lý vụ việc

Trang chủ / Hỗ trợ chuỗi cung ứng & Quản lý vụ việc

Cung cấp sản phẩm chỉ là bước khởi đầu, hãy làm hài lòng khách hàng bằng quy trình hỗ trợ bảo hành

Hỗ trợ khách hàng trong suốt hành trình sử dụng sản phẩm là một phần quan trọng giúp phát triển mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng. Khả năng nhập, định tuyến, báo cáo và giải quyết vấn đề là những gì được thiết kế trong hệ thống quản lý vụ việc của NetSuite. Khách hàng có thể đưa ra đơn bán hàng để gửi đơn vị thay thế, phối hợp với các yêu cầu bảo hành và bắt đầu quá trình sửa chữa khi cần thiết.

Tính năng

Quản lý vụ việc

Tính năng quản lý vụ việc của NetSuite như một phần của giải pháp CRM và đặc biệt phù hợp với nhu cầu của các nhà sản xuất và phân phối, những người cần làm việc trực tiếp với đối tác, khách hàng, nhà phân phối hoặc người dùng cuối. Hỗ trợ có thể được thực hiện thông qua biểu mẫu trực tuyến hoặc thông qua địa chỉ email hỗ trợ riêng.

 

Đặc điểm nổi bật:

  • Phân công vụ việc dựa trên quy trình làm việc
  • Giải quyết các vấn đề leo thang
  • Quản lý trường hợp

Sửa chữa bảo hành

Chức năng quản lý bảo hành của NetSuite cho phép doanh nghiệp dễ dàng xác định các hồ sơ bảo hành khác nhau bao gồm phạm vi bảo hành, ngày bắt đầu, khoảng thời gian, v.v. và áp dụng chúng cho các sản phẩm cụ thể. Tùy thuộc vào tiêu chí, đăng ký bảo hành có thể được tạo tự động khi giao hàng hoặc bị trì hoãn cho đến khi người dùng cuối hoàn thành và gửi biểu mẫu trực tuyến hoặc phiếu trả lời để xử lý thủ công. Nếu một sản phẩm cần được sửa chữa, toàn bộ quy trình đó có thể được quản lý kết hợp với quản lý hồ sơ và lệnh sản xuất để tiếp nhận, sửa chữa và thay thế thiết bị trong khi vẫn cập nhật tiến độ cho khách hàng.

Đặc điểm nổi bật:

  • Quản lý hồ sơ bảo hành
  • Tích hợp với Quản lý vụ việc
  • Đơn hàng sửa chữa

Tìm hiểu thêm về Quản lý chuỗi cung ứng của NetSuite