• Tiếng Việt
  • English

Quản lý Doanh thu Định kỳ

Trang chủ / Quản lý Doanh thu Định kỳ

Quản lý Doanh thu Định kỳ

Một dòng doanh thu định kỳ, có thể dự đoán trước có thể tạo ra hoặc phá vỡ một công ty trong nền kinh tế ngày nay — nhưng để quản lý nó một cách hiệu quả, bán hàng, dịch vụ và tài chính phải cộng tác và hoạt động liên tục. Bạn sẽ luôn có cái nhìn đầy đủ, theo thời gian thực về khách hàng của mình và các tương tác của họ. Cải thiện khả năng giữ chân khách hàng và xem doanh nghiệp của bạn phát triển khi khách hàng hiện tại gia hạn và khách hàng mới có được.

Khả năng chính

  • Gói quản lý giá linh hoạt và cung cấp gói đăng ký bạn muốn dựa trên loại giá và thời lượng cần thiết.
  • Gia hạn Đăng ký Tự động lập lịch gia hạn hoặc đặt lời nhắc trước để theo đuổi các cơ hội bán thêm và bán kèm.
  • Logic thanh toán mạnh mẽ Tự động tạo và gửi hóa đơn vào đúng các khoảng thời gian định kỳ.

Tìm hiểu thêm

Tự động hóa thanh toán, thúc đẩy gia hạn và tăng tốc phát triển với NetSuite