• Tiếng Việt
  • English

Hợp tác chuỗi cung ứng

Trang chủ / Hợp tác chuỗi cung ứng

Hợp tác nhanh chóng, dễ dàng với các đối tác chuỗi cung ứng

Được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây và có thể truy cập từ mọi nơi trên mọi thiết bị di động là điều quan trọng đối với các doanh nghiệp trong quản lý chuỗi cung ứng ở mọi quy mô và độ phức tạp. Nền tảng cộng tác của NetSuite bắt đầu với các tùy chọn giao tiếp tự động và tức thời qua email, tiếp tục thông qua khả năng cung cấp quyền truy cập cổng thông tin cho các đối tác trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp để xem/ cập nhật thông tin đơn hàng hoặc sản phẩm và có thể hoàn thiện hơn với việc tích hợp hệ thống thông tin thông qua web service hoặc RESTlet API. Nhiều khách hàng của chúng tôi sẽ xây dựng hệ thống cộng tác riêng trên nền tảng NetSuite để phù hợp với các yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

Tính năng

Truy cập mọi lúc mọi nơi

Được triển khai 100% trên nền tảng điện toán đám mây và có thể truy cập trên mọi thiết bị là nền tảng cho tính năng quản lý chuỗi cung ứng của NetSuite. Các doanh nghiệp toàn cầu, hiện đại cần khả năng thành lập, điều hành và vận hành doanh nghiệp, nhà kho và nhà sản xuất theo hợp đồng một cách nhanh chóng và dễ dàng ở mọi quốc gia/ vùng địa lý. Và khi nói đến bảo mật, bạn có toàn quyền kiểm soát những gì người dùng nhìn thấy và khi nào họ nhìn thấy những thông tin này.

Đặc điểm nổi bật:

  • Nhanh chóng cấp / từ chối quyền truy cập
  • Tính khả dụng toàn cầu
  • Sử dụng trên nhiều thiết bị và trình duyệt khác nhau

Cổng thông tin được xác định trước

NetSuite được cấu hình sẵn các cổng thông tin khách hàng, nhà cung cấp và có thể được kích hoạt theo yêu cầu. Người dùng chỉ nhìn thấy thông tin có liên quan đến họ và cung cấp một cách nhanh chóng và dễ dàng các phương thức liên lạc. NetSuite cũng cung cấp tùy chọn triển khai giao diện máy tính bảng/ HMI để thu thập thông tin sản xuất.

Đặc điểm nổi bật:

  • Không có chi phí bổ sung
  • Dễ sử dụng
  • Hợp tác theo thời gian thực

Tích hợp

Tùy thuộc vào khối lượng và loại thông tin bạn muốn theo dõi, NetSuite có thể tích hợp giữa nền tảng của mình và hệ thống của đối tác chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Để thực hiện được điều này, doanh nghiệp có nhiều sự lựa chọn sử dụng nền tảng SuiteCloud, quy trình công việc SuiteFlow, SuiteTalk web service và RESTlet framework.

Đặc điểm nổi bật:

  • Tích hợp thời gian thực với các hệ thống khác
  • SuiteTalk web service
  • RESTlet framework